Hekimlerimiz / Dt. Mustafa KARASU

Bağlı Bulunduğu Oda Sicil No

137

Türk Dişhekimleri Birliği Sicil No

4389

Mezuniyet Tarihi ve Mezun Olduğu Üniversite

04.11.1991 Atatürk Üniversitesi / Diş Hekimliği Fakültesi

Ordu Caddesi Kavaklık Mahallesi No: 20 Şahinbey / Gaziantep

0 (342) 232 46 46 - 0 (342) 232 76 76

info@dentavizyon.com.tr

© Copyright 2012 - Dentavizyon Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi